Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2008

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ - ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ

……………………
Κατηγορείσαι ως υπαίτιος του ότι, στον παρακάτω τόπο και χρόνο, όντας ανήλικος αφού γεννήθηκες την ../../1993, ενεργώντας από κοινού με τους συγκατηγορουμένου σου- ………………………………………………………...........……… ………… ........... . .............. ……………………............................ ……………………………………………….……………
……………………………………………….......................………………………………………
…………………………………...................………………….………………………...................
……………………………………………………………………….................………………………
………… και με άλλα άγνωστα στην ανάκριση εισέτι άτομα, με περισσότερες πράξεις τέλεσες από πρόθεση περισσότερα εγκλήματα που προβλέπονται και τιμωρούνται από τον νόμο με στερητικές της ελευθερίας ποινές και χρηματική και ειδικότερα:
1) Στη Λάρισα, στις 8/9.12.2008, ενεργώντας από κοινού με άλλος, μεταχειρίσθηκες βία για να εξαναγκάσεις υπαλλήλους να παραλείψουν νόμιμη πράξη, κατά την διενέργεια δε, της πράξεως σου αυτής, έφερες μαζί σου αντικείμενο με το οποίο μπορούσε να προκληθεί σωματική βλάβη, είχες δε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά σου, ενώ τα πρόσωπα κατά των οποίων στράφηκε η η ως άνω πράξη σου διέτρεξαν σοβαρό προσωπικό κίνδυνο. Συγκεκριμένα, στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, με κοινό δόλο και κατόπιν συναπόφασης και σύμπραξης με τους παραπάνω συγκατηγορουμένου σου, μόλις προσέτρεξαν τα αρμόδια αστυνομικά όργανα, που περιφρουρούσαν την πορεία σας επί των οδών Βενιζέλου- Παναγούλη –Φιλελλήνων –Κεντρική Πλατεία, να αποτρέψουν τις φθορές που πραγματοποιούνται στα υποκαταστήματα των Τραπεζών, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στο Δικαστικό Μέγαρο, στη Λέσχη Αξιωματικών και σε λοιπά καταστημάτων, τόσον εκ μέρους σου, όσον και εκ μέρους των άλλων συνεργών σου, που δεν κατέστη δυνατόν να προσδιορισθούν επακριβώς, στους οποίους πάντως συμπεριλαμβάνονται οι συγκατηγορούμενοι σου , πέταξες πέτρες και άλλα αντικείμενα στα εν λόγω αστυνομικά όργανα, με σκοπό να αποτρέψεις να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους και δη την προστασία πραγμάτων που χρησιμεύουν για κοινό όφελος και την σύλληψη σου, με αποτέλεσμα από την ενέργεια σου αυτή να διατρέξουν οι τελευταίοι σοβαρό προσωπικό κίνδυνο, συμφώνα με τα αναφερόμενα στην υπό στοιχείο 6 κατηγορία.

2) Στη Λάρισα, στις 8/9.12.2008, με πρόθεση συμμετείχες σε δημόσια συνάθροιση πλήθους που με ενωμένες δυνάμεις διέπραξαν βιαιοπραγίες εναντίον προσώπων και πραγμάτων, ενώ και ο ίδιος πραγματοποίησες βιαιοπραγίες. Συγκεκριμένα, στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, κατά την διάρκεια της πορείας σαν επί των οδών Βενιζέλου-Παναγούλη –Φιλελλήνων –Κεντρική Πλατεία, πέταξες πέτρες και άλλα αντικείμενα στα αστυνομικά όργανα, που περιφρουρούσαν την πορεία σας, ενώ προκάλεσες ζημίες και φθορές σε τριάντα έξι υποκαταστήματα Τραπεζών, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και στο Ταμείο αυτού, σε 2 καταστήματα, ένα περίπτερο, στα γραφεία Ολυμπιακής Αεροπορίας, στο Δημαρχείο Λάρισας, στο Δικαστικό Μέγαρο, σε φωτεινούς σηματοδότες και σε κάδους απορριμμάτων.

3) Στη Λάρισα, στις 8/9.12.2008, ενεργώντας από κοινού με άλλους, συγκρότησες με άλλους δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα αποτελούμενη από περισσότερα των τριών ατόμων, επιδιώκοντας τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 264 και 272 (Εμπρησμός και Παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες) του Ποινικού Κώδικα. Συγκεκριμένα, στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, με κοινό δόλο και κατόπιν συναπόφασης και σύμπραξης συγκρότησες με τους παραπάνω συγκατηγορούμενους σου ομάδα προσώπων (οργάνωση), η οποία λειτούργησε σε οργανωμένη βάση, με κατανεμημένους ρόλους, με διαρκή λειτουργία προς τα έξω, που επεδίωκε την διάπραξη Εμπρησμών και Παραβιάσεων σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρακάτω υπό στοιχείο 4 και 5’ κατηγορία. Ειδικότερα, τόσο εσύ, όσο και τα λοιπά πρόσωπα της ομάδας, υποτάξατε την κατ’ ιδίαν βούληση σας στην βούληση της εγκληματικής οργάνωσης, συναποτελούσατε μια ενιαία μονάδα(μέλη της ομάδας που συσκεπτόσασταν και συναποφασίζατε για τις πράξεις σας, χρησιμοποιούσατε κουκούλες, κατείχατε σακίδια με πέτρες, βόμβες «μολότοφ», μπουκάλια και λοστούς, φέρατε δε μαζί σας καδρόνια και μεταλλικά αντικείμενα και εξαπολύατε συγκροτημένες ομαδικές επιθέσεις σε υποκαταστήματα τραπεζών, στο Δημαρχείο Λάρισας, στο Δικαστικό Μέγαρο, στη Λέσχη Αξιωματικών, σε φωτεινούς σηματοδότες, κάδους απορριμμάτων και στις αστυνομικές δυνάμεις που περιφρουρούσαν την πορεία σας, την οποία δεν σχηματίσατε περιστασιακά για την διάπραξη των κάτωθι αναφερομένων εμπρησμών και παραβιάσεων σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες, αλλά με μόνιμο και σταθερό χαρακτήρα, και η υποδομή σας ήταν τέτοια έκτασης και δυναμικής, ώστε κατείχατε ποικίλα τεχνικά μέσα πάσης φύσεως, με τα οποία παρεμβαλόσασταν στους ασυρμάτους της Αστυνομίας με τραγούδια και απειλητικές φράσεις «θα δείτε τι θα πάθετε το βράδυ»,με δυνατότητα της ομάδα σας να εναλλάσσεται και να αντικαθιστά τα μέλη της χωρίς η ίδια να υφίσταται αλλαγή, αφού και μετά την σύλληψη τόσο την δική σου όσο και των συγκατηγορουμένων σου, αυτή η (ομάδα) συνέχισε να δρα.

4) Στη Λάρισα, στις 8/9.12.2008, ενεργώντας από κοινού με άλλους, .με πρόθεση προξένησες πυρκαγιές και από τις πράξεις σου αυτές μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα αλλά και κίνδυνος σε άνθρωπο. Συγκεκριμένα, στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, με κοινό δόλο και κατόπιν συναπόφασης και σύμπραξης με τους παραπάνω συγκατηγορουμένου σου, με περισσότερες από μία πράξεις, κατά την διάρκεια της πορείας σας επί των οδών Βενιζέλου-Παναγούλη- Φιλελλήνων- Κεντρική Πλατεία, με την χρήση εμπρηστικών βομβών (μολότοφ) προξένησες πυρκαγιά σε πέντε υποκαταστήματα Τραπεζών, από την οποία προκλήθηκε ολοσχερή καταστροφή αυτών και προξένησες φωτιά σε τρία υποκαταστήματα τραπεζών (Εμπορική Τράπεζα, MILLENIUM ΒΑΝΚ, ΕΤΕ), στο Δικαστικό Μέγαρο, από την οποία προκλήθηκε θραύση των υαλοπινάκων και φωτιά μικρής έκτασης στο αρχείο αυτού, σε κάδους απορριμάτων ενώ παράλληλα, από τις πυρκαγιές αυτές μπορούσε να προκύψει κίνδυνος τόσο σε ξένες όμορες ιδιοκτησίες, όσο και σε όλους όσους συμμετείχαν στην ίδια πορεία, καθώς και σε διερχόμενα άτομα.

5) α) Στη Λάρισα, στις 8/9.12.2008, ενεργώντας από κοινού με άλλους, κατασκεύασες εκρηκτικές βόμβες με σκοπό να τις χρησιμοποιήσεις για να προξενήσεις κοινό κίνδυνο σε ξένα πράγματα ή κίνδυνο για άνθρωπο. Συγκεκριμένα, στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, με κοινό δόλο και κατόπιν συναπόφασης και σύμπραξης με τους παραπάνω συγκατηγορουμένου σου, με περισσότερες από μία πράξεις, προέβης στην κατασκευή ανεξακρίβωτου αριθμού εμπρηστικών βομβών (μολότοφ), με σκοπό να τις χρησιμοποιήσεις ακολούθως κατά την διάρκεια της ως άνω πορείας και να προκαλέσεις φθορές σε πέντε υποκαταστήματα Τραπεζών, αλλά και για να προκαλέσεις κίνδυνο μεταξύ των άλλων και σε όσους συμμετείχαν στην ίδια πορεία, καθώς και σε τρίτα διερχόμενα άτομα και β) Στη Λάρισα, στις 8/9.12.2008, ενεργώντας από κοινού με άλλους, κατείχες εκρηκτικές βόμβες με σκοπό να τις χρησιμοποιήσεις για να προξενήσεις κοινό κίνδυνο σε ξένα πράγματα ή κίνδυνο για άνθρωπο. Συγκεκριμένα, στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, με κοινό δόλο και κατόπιν συναπόφασης και σύμπραξης με τους παραπάνω συγκατηγορουμένου σου, με περισσότερες από μία πράξεις, προέβης στην κατασκευή ανεξακρίβωτου αριθμό εμπρηστικών βομβών (μολότοφ) με σκοπό να τις χρησιμοποιήσεις ακολούθως κατά την διάρκεια της ως άνω πορείας και να προκαλέσεις φθορές σε πέντε υποκαταστήματα τραπεζών, αλλά και για να προκαλέσεις κίνδυνο μεταξύ των άλλων και σε όσους συμμετείχαν στην ίδια πορεία, καθώς και σε διερχόμενα άτομα.

6) α) Στη Λάρισα, στις 8/9.12.2008, ενεργώντας από κοινού με άλλους, με πρόθεση προξένησες σε άλλον σωματική κάκωση βλάβη της υγείας του, η πράξη σου δε αυτή τελέσθηκε με τρόπο, που μπορούσε να προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο για τη ζωή του ή βαριά σωματική του βλάβη. Συγκεκριμένα, στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, με κοινό δόλο και κατόπιν συναπόφασης και σύμπραξης με τους παραπάνω συγκατηγορουμένου σου, με περισσότερες από μία πράξεις, επιτέθηκες, κατά την διάρκεια των επεισοδίων με πέτρα, εναντίον του αστυνομικού του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Λάρισας, .…….. ……., τον οποίο έπληξες στο αριστερό μάτι, με συνέπεια να του προξενήσεις οίδημα. Η ανωτέρω πράξη σου όμως, λόγω των συνθηκών που τελέσθηκε, του οργάνου που χρησιμοποιήθηκε και του ευαίσθητου σημείου του παραπάνω παθόντος που χτυπήθηκε, μπορούσε να προκαλέσει σ’ αυτή κίνδυνο για τη ζωή του ή τουλάχιστον, τη βαριά σωματική του βλάβη, β) Στη Λάρισα, στις 8/9.12.2008, ενεργώντας από κοινού με άλλους, έχοντας αποφασίσει να εκτελέσεις πλημμέλημα, επιχείρησες πράξη που περιέχει τουλάχιστον αρχή εκτέλεσης και ειδικότερα έχοντας αποφασίσει να εκτελέσεις το πλημμέλημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, δηλαδή με πρόθεση να προξενήσεις σε άλλον σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του, με τρόπο, που μπορούσε να προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο για τη ζωή του ή βαριά σωματική του βλάβη, επιχείρησες πράξη που περιέχει τουλάχιστον αρχή εκτέλεσης, χωρίς όμως το πλημμέλημα αυτό να ολοκληρωθεί, όχι από δική σου βούληση, αλλά από εξωτερικά εμπόδια. Συγκεκριμένα, στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, με κοινό δόλο και κατόπιν συναπόφασης και σύμπραξης με τους συγκατηγορουμένου σου, με περισσότερες από μία πράξεις, επιτέθηκες, κατά την διάρκεια των επεισοδίων, με πέτρες και άλλα αντικείμενα, εναντίον των αστυνομικών που περιφρουρούσαν την πορεία σας επί των οδών Βενιζέλου-Παναγούλη-Φιλελλήλων-Κεντρική Πλατεία, χτυπώντας τους με αυτά, σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος τους μπορούσες, επανειλημμένα. Πλην όμως το εγχείρημά σου δεν ολοκληρώθηκε και η πρόθεσή σου να προκαλέσεις κίνδυνο ζωής ή βαριά σωματική βλάβη δεν υλοποιήθηκε, όχι γιατί το θέλησες, αλλά γιατί αυτά δεν κατάφεραν να πλήξουν αυτούς.

7) Στη Λάρισα, στις 8/9.12.2008, ενεργώντας από κοινού με άλλους, αφαίρεσες από την κατοχή άλλου ξένο ολικά κινητό πράγμα, με σκοπό να το ιδιοποιηθείς παράνομα. Συγκεκριμένα, στο ανωτέρω τόπο και χρόνο, με κοινό δόλο και κατόπιν συναπόφασης και σύμπραξης με τους παραπάνω συγκατηγορουμένου σου, αφού παραβίασες με αιχμηρό αντικείμενο το παράθυρο αλουμινίου, εισήλθες εντός του καταστήματος-μεζεδοπωλείου, ιδιοκτησίας του Ιωάννη Σακκά, επί της οδού Καρδίτσης 55 και Πάρου και αφαίρεσες το χρηματικό ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, με σκοπό να το ιδιοποιηθείς παράνομα.

8) Στη Λάρισα, στις 8/9.12.2008, ενεργώντας από κοινού με άλλους, με πρόθεση κατέστρεψες και έβλαψες ξένα ολικά πράγματα, τα οποία χρησίμευαν για κοινό όφελος, ενώ οι πράξεις σου αυτές έλαβαν χώρα με την χρήση φωτιάς και εκρηκτικών βομβών. Συγκεκριμένα, στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, με κοινό δόλο και κατόπιν συναπόφασης και σύμπραξης με τους παραπάνω συγκατηγορουμένου σου, με περισσότερες από μία πράξεις, κατά τη διάρκεια της ως άνω πορείας, χρησιμοποιώντας πέτρες, λοστούς και άλλα αντικείμενα καθώς φωτιά και εμπρηστικές βόμβες προέβης στην φθορά και στον εμπρησμό τριάντα έξι υποκαταστημάτων Τραπεζών, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, του Δικαστικού Μεγάρου, της Λέσχης Αξιωματικών, των γραφείων της Ολυμπιακής και λοιπών καταστημάτων. Ειδικότερα 1) στο κατάστημα της ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ, επί της οδού Κύπρου και Φιλελλήνων, έριξες πέτρες και εν συνεχεία με λοστούς έσπασες τους υαλοπίνακες, την περιστρεφόμενη πόρτα εισόδου, την πόρτα ασφαλείας και το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης. Ακολούθως, επανήλθες σ' αυτή με την ρίψη εμπρηστικής βόμβας (μολότοφ) και εισήλθες εντός αυτού καταστρέφοντας τον εξοπλισμό (γραφεία, Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές κλπ.), παραβιάζοντας χρηματοκιβώτια και προξενώντας πυρκαγιά, 2) στο κατάστημα της ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 72, έριξες πέτρες και εν συνεχεία με καδρόνια και μεταλλικά αντικείμενα έσπασες τους υαλοπίνακες, τις φωτεινές επιγραφές, την περιστρεφόμενη πόρτα εισόδου και το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης. Ακολούθως, εισήλθες εντός αυτού καταστρέφοντας τον εξοπλισμό (γραφεία, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φωτοτυπικά μηχανήματα, μηχανές καταμέτρησης χρημάτων, κάμερες κλπ.), 3) στο κατάστημα της ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ, επί της οδού Παπαναστασίου 23, με λοστούς έσπασες τους υαλοπίνακες και την περιστρεφόμενη πόρτα, 4) στο κατάστημα της EUROBANK, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 9, Κύπρου 79 και Ηρώων Πολυτεχνείου 62, έριξες πέτρες -και εν συνεχεία με λοστούς, καδρόνια και άλλα αντικείμενα έσπασες τους υαλοπίνακες, τις πινακίδες και τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης. Ακολούθως, εισήλθες εντός αυτών καταστρέφοντας τον εξοπλισμό (γραφεία κλπ.), ενώ με την ρίψη εμπρηστικής βόμβας (μολότοφ) προκλήθηκε πυρκαγιά και τα ανωτέρω υποκαταστήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς, 5) στο κατάστημα της Εμπορικής Τράπεζας, επί της οδού 23ης Οκτωβρίου 29, κατέστρεψες ολοσχερώς τους υαλοπίνακες,τις πόρτες,τα πόρτες, τα έπιπλα, το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης, τις κάμερες και τον μηχανογραφικό εξοπλισμό (τερματικοί σταθμοί, μηχανές καταμέτρησης χρημάτων, οθόνες υπολογιστών, εκτυπωτές, φαξ, φωτοτυπικά μηχανήματα), ενώ προκλήθηκε πυρκαγιά η οποία κατασβέστηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία Λάρισας, 6)στο κατάστημα της CITIBANK, έναντι της στρατολογίας, κατέστρεψες ολοσχερώς τους υαλοπίνακες,τις πόρτες, τις επιγραφές,το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης, τις μηχανές καταμέτρησης χρημάτων, δυο τηλέφωνα, δυο μόντεμ και το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης,7) στο κατάστημα της ASPIS BANK,επί της οδού Ρούσβελτ-Πατρόκλου και Ηρώων Πολυτεχνείου 156, έριξες πέτρες και εν συνεχεία με λοστούς και άλλα αντικείμενα κατέστρεψες ολοσχερώς αυτά. Ακολούθως, εισήλθες εντός του υποκαταστήματος επί της οδού Ρούσβελτ-Πατρόκλου και με την ρίψη εμπρηστικής βόμβας (μολότοφ) προκλήθηκε πυρκαγιά και το ανωτέρω υποκατάστημα καταστράφηκε ολοσχερώς, 8) στο κατάστημα της MILLENIUM BANK, επι της οδού Παναγούλη 27, κατέστρεψες ολοσχερώς τους υαλοπίνακες,τις πόρτες, τα δυο μηχανήματα αυτόματης ανάληψης, τα έπιπλα και τον μηχανογραφικό εξοπλισμό(τερματικοί σταθμοί, μηχανές καταμέτρησης χρημάτων, οθόνες υπολογιστών, εκτυπωτές, φαξ, ταμειακή μηχανή κτλ.), ενώ προκλήθηκε πυρκαγιά η οποία και κατασβέστηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία Λάρισας, 9) στο κατάστημα της MILLENIUM BANK, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 112, αφού προξένησες πυρκαγιά σε παρακείμενο κάδο απορριμμάτων τον έσπρωξαν εντός του καταστήματος, γείτονες δε απομάκρυναν αυτόν. Ακολούθως, εισήλθες εντός αυτού και το κατέστρεψες ολοσχερώς, 10) στο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, επί της οδού Παπαναστασίου 28, αφού έσπασες τις εισόδους και τους υαλοπίνακες, βάζοντας φωτιά σε παρακείμενους κάδους απορριμμάτων τους οποίους έσπρωξες εντός του καταστήματος, προξένησες πυρκαγιά σ’ αυτό, από την οποία καταστράφηκαν τα έπιπλα, ο μηχανολογικός εξοπλισμός και επήλθε ρύπανση των τοίχων,11) στο κατάστημα της HSBS, επί της οδού Παναγούλη 39, έριξες πέτρες και εν συνεχεία με λοστούς,σίδερα πεζοδρομίου και κάγκελα, έσπασες τους υαλοπίνακες, εισήλθες εντός αυτού και κατέστρεψες τον εξοπλισμό (γραφεία, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλέφωνα φωτοτυπικά μηχανήματα, κάμερες συναγερμό κλπ.), με αποτέλεσμα να καταστραφεί αυτό ολοσχερώς, 12) στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και στο έναντι αυτού χορηγητικό ταμείο, επί της οδού Παναγούλη 65, έριξες πέτρες και διάφορα άλλα αντικείμενα, και αφού έσπασες τους υαλοπίνακες, εισήλθες εντός αυτών καταστρέφοντας τον εξοπλισμό(γραφεία,ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μηχανήματα κλπ.),13) στα γραφεία της Ολυμπιακής Αεροπορίας, επί της οδού Ηπείρου και Παναγούλη, αφού έριξες πέτρες και έσπασες τους υαλοπίνακες και τις πόρτες, εισήλθες εντός αυτού και κατέστρεψες τον εξοπλισμό(γραφεία,στόρια,πυροσβεστήρες, μεταλλικά αεροπλάνα δαπέδου κλπ.), 13)στο κατάστημα -ζαχαροπλαστείο ιδιοκτησίας του ………….. ……….., επί της οδού Παπαναστασίου 60, έσπασες με καδρόνια τους υαλοπίνακες αυτού, ,προκαλώντας ζημία, αξίας 3.000 ευρώ, 14) σε περίπτερο, ιδιοκτησίας του ………… …….., επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου-Παπακυριαζή, έσπασες το ένα ψυγείο και το τζάμι του άλλου ψυγείου αυτού, 15) στο Δικαστικό Μέγαρο, προξένησες φθορές στους υαλοπίνακες και μικρής έκτασης φωτιάς στο αρχείο του, από την οποία καταστράφηκε μέρος αυτού και 16)στο Δημαρχείο,στο Κεντρικό Ταχυδρομείο και στη Λέσχη Αξιωματικών προξένησες φθορές στους υαλοπίνακες.

9) Στη Λάρισα, στις 8/9.12.2008, έφερες παράνομα μαζί σου όπλο, κατά την έννοια του άρθ. 1.2 περ.γ Ν. 2168/93, δηλαδή αντικείμενο ικανό να επιφέρει κάκωση ή βλάβη της υγείας σε πρόσωπα ή βλάβη σε πράγματα, προορίζεται δε και είναι πρόσφορο για επίθεση και άμυνα ενώ αυτό απαγορεύεται. Ειδικότερα, έφερες μαζί σου ρόπαλο μεταλλικό ή ξύλινο, το οποίο είναι όπλο, παρότι τούτο απαγορεύεται.

1Ο) Στη Λάρισα, στις 8/9.12.2008, ενεργώντας από κοινού με άλλους, προσέβαλες με λόγο και έργω την τιμή άλλου. Συγκεκριμένα, με κοινό δόλο και κατόπιν συναπόφασης και σύμπραξης με τους παραπάνω συγκατηγορουμένου σου, με περισσότερες από μία πράξεις, κατά τη διάρκεια τελέσεως των προπεριγραφέντων αδικημάτων, απεύθυνες προς τους αστυνομικούς, που περιφρορούσαν την πορεία σας επί των οδών Βενιζέλου-Παναγούλη-Φιλελλήλων¬Κεντρική Πλατεία, τις φράσεις «μπάτσοι, γουρούνια- δολοφόνοι», ενώ πετούσες πέτρες και άλλα αντικείμενα προς αυτούς, προσβάλλοντας έτσι την τιμή και την υπόληψή τους.

11) Στη Λάρισα, στις 8/9.12.2008, ενεργώντας από κοινού με άλλους, με περισσότερες από μία πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, με πρόθεση προξένησες έκρηξη με οποιοδήποτε τρόπο και ιδίως με την χρήση εκρηκτικών υλών, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο ή κίνδυνος σε εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας. Συγκεκριμένα, στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, με κοινό δόλο και κατόπιν συναπόφασης και σύμπραξης με τους παραπάνω συγκατηγορουμένου σου, με ταυτότητα αποφάσεων, προξένησες έκρηξη με την χρήση εκρηκτικών βομβών (μολότοφ), τις οποίες εκσφενδόνισες προς πέντε υποκαταστήματα τραπεζών (ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ, τρία υποκαταστήματα EUR0ΒANK και ASPIS ΒΑΝΚ). Από την έκρηξη μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος τόσο σε όμορες ιδιοκτησίες, όσο και σε τρίτα διερχόμενα άτομα, καθώς και στη γύρω περιοχή.
Οι πράξεις αυτές προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 1, 12, 14, 16, 17, 18, 26 παρ. 1 α, 27, 42, 45, 51, 52, 53, 57, 79, 94.1, 98, 121 επ., 167.1-2, 170.1-2, 187.1, 264.α και β, 272.1, 308, 309, 372.1α, 381.1 σε συν 382.2 α,γ-3, 361.1, 270.α και β Π.Κ, και 1 περ2Υ, 10.13 β ν. 2168/1993.