Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2009

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣΕ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Π. ΚΟΡΟΒΕΣΗ

Ερώτηση: 11 801/19-12-08
Αθήνα, 9-1-2009
Τμήμα Σχέσεων με Κοινοβούλιο Αρ. Πρωτ.: 1122


Ν
Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης και κατά το μέρος που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης παρακαλώ να ενημερώσετε τον αξιότιμο κύριο συνάδελφο ότι μόνος αρμόδιος να κρίνει εάν τα συγκροτούντα μια πράξη πραγματικά περιστατικά υπάγονται στην αντικειμενική υπόσταση προβλεπομένου από τον ποινικό νόμο αδικήματος είναι ο Εισαγγελέας. Είναι αυτονόητο ότι επ' αυτής της διαδικασίας η εκτελεστική εξουσία δεν δύναται να παρέμβει.
Ο Υπουργός Νικόλαος Δένδιας
Ακριβές αντίγραφο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου