Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2009

Ο.Λ.Μ.Ε

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εκτιµά ότι η άσκηση δίωξης στη Λάρισα εναντίον ανήλικων και
ενήλικων διαδηλωτών για παράβαση της αντιτροµοκρατικής νοµοθεσίας (άρθρο 187/Α του Π.Κ.) συνιστά το σοβαρότερο κρούσµα αυταρχισµού που σηµειώθηκε το τελευταίο διάστηµα στο πλαίσιο της πολιτικής για την αντιµετώπιση της έκρηξης της νεολαίας.
Συγκεκριµένα, στις 8 και 9/12/08 στη Λάρισα συνελήφθησαν 25 νέοι συνολικά. Από
αυτούς οι 17 είναι ανήλικοι. Ανάµεσά τους διώκονται 11 ανήλικοι µαθητές Γ΄ Γυµνασίου, Α΄ και Β΄ Λυκείου, που είναι ελεύθεροι µε περιοριστικούς όρους, ενώ από τους 8 ενηλίκους που κατηγορούνται οι 4 έχουν προφυλακιστεί.
Το κατηγορητήριο αναφέρεται σε «συµµετοχή σε δηµόσια συνάθροιση πλήθους»,
«συγκρότηση δοµηµένης και µε διαρκή δράση οµάδας – εγκληµατικής οργάνωσης, η οποία λειτουργούσε σε οργανωµένη βάση και µε κατανεµηµένους ρόλους µε διαρκή λειτουργία προς τα έξω, που επιδίωκε τη διάπραξη εµπρησµών, η οποία δε σχηµατίστηκε περιστασιακά, αλλά µε µάχιµο και σταθερό χαρακτήρα και µε υποδοµή τέτοιας έκτασης και δυναµικής που διέθετε ποικίλα τεχνικά µέσα πάσης φύσεως µε δυνατότητα της οµάδας να εναλλάσσεται και να αντικαθιστά τα µέλη της χωρίς να υφίσταται αλλαγή»!
Η υπόθεση της δίωξης των 19 διαδηλωτών στη Λάρισα επιβεβαιώνει µε τον πιο πειστικό τρόπο τις εκτιµήσεις και της ΟΛΜΕ και πολλών άλλων φορέων, νοµικών και πολιτών της χώρας µας, που όταν ψηφίζονταν οι δύο τροµονόµοι είχαµε εκφράσει την άποψη ότι µπορεί οι νόµοι αυτοί να χρησιµοποιηθούν από την εκτελεστική εξουσία για την περιστολή δικαιωµάτων πολιτών που διαµαρτύρονται και δεν έχουν, βέβαια, καµία σχέση µε την τροµοκρατία. Η νεολαία δεν µπορεί να σέρνεται σε κελιά και αίθουσες δικαστηρίων, επειδή δίκαια εξεγείρεται. Στο πλαίσιο αυτό δεν µπορούµε και δεν πρέπει να αφήσουµε κανένα νέο και καµία νέα στα χέρια των κατασταλτικών µηχανισµών.
Θεωρούµε απαραίτητο να δοθεί αµέσως λύση στο ζήτηµα της αποφυλάκισης όσων
προφυλακίστηκαν µε βάση την αντιτροµοκρατική νοµοθεσία καθώς και µε την παύση όλων των ποινικών και διοικητικών διώξεων που γίνονται µε το ίδιο νοµικό πλαίσιο. Η εξατοµίκευση των κατηγοριών είναι το λιγότερο άδικη, καθώς και οι προφυλακίσεις που γίνονται τις περισσότερες φορές µε βάση κοινωνικά κριτήρια: Όποιος ανήκει στα πιο φτωχά στρώµατα ή έχει µεταναστευτική καταγωγή αντιµετωπίζει ένα ιδιότυπο τεκµήριο ενοχής.
Η δολοφονία του 15χρονου µαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, δεν αποτελεί
µεµονωµένο περιστατικό. Ταυτόχρονα, είναι καρπός της έντασης του πολιτικού αυταρχισµού και της αστυνοµοκρατίας. Αυτή η εξέλιξη αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.
Έφερε µε τραγικό τρόπο στην επικαιρότητα τις βαριές συνέπειες του αυταρχικού κατήφορου που χαρακτηρίζει τη γενικότερη αντιλαϊκή πολιτική, πολιτική που εφαρµόζει η κυβέρνηση.
Η αστυνοµική βία και αυθαιρεσία αποτελούν ένα ακόµη κρίκο στην αλυσίδα των
αντιδηµοκρατικών διατάξεων µε τους οποίους έχει εξοπλιστεί τα τελευταία χρόνια η αστυνοµία και γενικότερα οι κατασταλτικοί µηχανισµοί, στο πλαίσιο της καταστολής του λαϊκού κινήµατος µε σκληρότερα µέσα και µέτρα. Τα µέτρα αυτά, όπως είναι γνωστό, λαµβάνονται συνήθως µε το πρόσχηµα της αντιµετώπισης της εγκληµατικότητας και της τροµοκρατίας. Η κυβέρνηση αξιοποίησε, µάλιστα, τις κοινωνικές εκρήξεις για να ενεργοποιήσει τον «τροµονόµο» (νόµος 2928/2001). Παράλληλα έχει ήδη ενσωµατώσει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ψηφίζοντας το νόµο 3251/2004 για το Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης και έκδοσης ακόµη και απλών υπόπτων.
Η ΟΛΜΕ καλεί όλους τους συναδέλφους, τα εργατικά συνδικάτα, τις ενώσεις γονέων, τους φοιτητικούς συλλόγους, τα µαθητικά συµβούλια, τις επιστηµονικές ενώσεις, όλους τους εργαζόµενους να αγωνιστούµε, ώστε:
να καταργηθούν ο «τροµονόµος», ο «Ευρωτροµονόµος», το ευρωπαϊκό ένταλµα
σύλληψης και παράδοσης, το ευρωπαϊκό ένταλµα απόδειξης •
να µη γίνει καµία δίκη µε τον «Ευρωτροµονόµο», των συλληφθέντων κατά τη
διάρκεια των κινητοποιήσεων στη Λάρισα 8/9-12-2008 •
να καταργηθούν όσες διατάξεις επιτρέπουν το ηλεκτρονικό φακέλωµα. Να αποσυρθεί η χώρα µας από τις σχετικές συµφωνίες και µηχανισµούς φακελώµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης •
να απαγορευτεί η χρήση χηµικών ενάντια στους διαδηλωτές •
να σταµατήσει η προσπάθεια ενεργοποίησης ανενεργών διατάξεων του Ν/∆ 791/1971 µέσω της εγκυκλίου της 29/12/2006 του υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης για τον περιορισµό των διαδηλώσεων •
να τερµατιστεί η ασφυκτική αστυνοµική παρουσία στις διαδηλώσεις • η αστυνοµία να βρίσκεται σε διακριτική απόσταση από τους διαδηλωτές •
να σταµατήσει η πρακτική παρακολούθησης των συγκεντρώσεων και τις
«διείσδυσης» µυστικών αστυνοµικών καθώς και η πρακτική των προληπτικών
προσαγωγών και των εκφοβιστικών ελέγχων •
να µην εκδοθεί το σχέδιο Π∆ που προβλέπει να χρησιµοποιούνται οι χρωµόσφαιρες, τα κινητά φράγµατα, κ.λπ. κατά των διαδηλωτών •
να καταργηθεί η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου που ποινικοποιεί τις
κινητοποιήσεις των µαθητών. Με βάση αυτή την Πράξη, πρόσφατα, κλήθηκαν 250 περίπου διευθυντές σχολείων της Αττικής στη ΓΑ∆Α για να καταδώσουν τους µαθητές τους που συµµετείχαν σε κινητοποιήσεις την περίοδο Οκτώβρη-Νοέµβρη 2008 •
να αποσυρθούν οι κατασκευασµένες κατηγορίες σε βάρος µαθητών και φοιτητών, που συνελήφθησαν και διώκονται για τη συµµετοχή τους στις κινητοποιήσεις του ∆εκέµβρη 2008 και Γενάρη 2009.
Αγωνιζόµαστε σταθερά και αταλάντευτα για τα µορφωτικά, εργασιακά και δηµοκρατικά δικαιώµατα της νέας γενιάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου